Cha Chánh Xứ:  Fr. Rich Adam
Ban Hội Đồng Thường Vụ & Mục Vụ CDCGMMT


Trưởng Ban Đại Diện:   Anh Ngô Triển          
Nội Vụ:  Anh Lê Sơn                                          
Ngoại Vụ:  Ông Đinh Bàn                                
Thư Ký:  Cô Trương Thảo                              
Ban Phụng Vụ:  Anh Nguyễn Thanh Hùng  
Ca Đoàn:   Ông Nguyễn Ngữ                           
Trật Tự:   Anh Henry Hồng                             
Ban Ẩm Thực: Chị Nguyễn Thị Liên                             
Tài Chánh/Thủ Quỹ:    Chị Nguyễn Kathy                    

               
 
VIETNAMESE COMMUNITY CONTACTS

Community Representative
Trien Ngo: [email protected]
or 563-355-4905

Parish Office Assistant
Lien Truong [email protected] or 563-324-3257

 
 CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN– NĂM B
September 16, 2018


Lời cầu nguyện và chia buồn cùng thân quyến và bạn bè của ông Trương Phẫm vừa được an tang tại Thánh Tâm thứ Ba vừa qua.  Cũng xin cảm ơn Cha Hải và Cha Thăng đã làm lễ tang cho gia đình này.

Thứ Bảy tuần tới này đánh dấu một mùa mới: Thỉnh Nguyện Hàng Năm Giáo Phận!  À Vâng, cũng là ngày đầu của mùa THU, một mùa đẹp nhất trong năm.  Tuy nhiên cũng có cái đẹp trong cuộc Thỉnh Nguyện Hàng Năm Giáo Phận vì nó đem chúng ta đến cùng nhau hổ trợ Đức Giám Mục, Giáo Phận và nhiều hội đoàn mà Giáo Phận cung cấp cho chúng ta. 

Mục tiêu đóng góp 2018 cho Thánh Tâm năm nay là $57,796.00.  Tôi nhấn mạnh hết sức mục tiêu này là nổ lực của từng giáo dân và mỗi giáo dân.   Tôi xin mọi người cầu nguyện cho khả năng đóng góp và giúp hổ trợ giáo xứ chúng ta đạt được mục tiêu này.  Trong một hai tuần tới quý vị sẽ nhận phong bì từ Đức Giám Mục xin sự hổ trợ của quý vị.  Tôi cũng xin Cộng Đoàn Công Giáo Mẹ Mông Triệu tham gia làm việc này.  Và tôi xin cảm ơn Ông Bà Anh Chị Em!

Xin tất cả mọi người nhớ Chánh Tòa Thánh Tâm sẽ có một cuộc vui hội chợ “Octoberfest” truyền thống vào Thứ Bảy ngày 22 tháng Chín.   Trong nước Đức cuộc vui hội chợ “Octoberfest” bắt đầu từ 22 tháng Chín cho đến 7 tháng Mười, cho nên chúng ta nâng ly đúng thời với người Đức và thưởng thức đồ ăn theo kiểu Đức!!     

Xin chúc mọi người một tuần lễ tuyệt vời!  Cha Sở Rich

Ý Lễ: 
Anh Chị Sơn & Anh xin lễ:
   Tạ ơn Chúa và Mẹ
   Cầu cho L/H Micae Trương V. Phẫm
   Cầu cho gia đình bình an
   Cầu cho các linh hồn
Anh Nguyễn Phi:
   Cầu cho L/H Maria Nguyễn Thị Ngân Hà
Anh Chị Khánh & Oanh xin lễ:
   Cầu cho các linh hồn
   Cầu cho Linh hồn Phaolô
Chị Nga Nguyễn xin lễ:
   Maria Nguyễn Thị Ngân Hà
   Micae Trương V. Phẫm
Bà Kế xin lễ:
   Cầu cho các linh hồn
   Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ
   Cầu bình an cho gia đình
Anh Chị Thành & Liên xin lễ:
   Tạ ơn Chúa và Mẹ
   Cầu cho linh hồn Phaolo
   Cẩu cho linh hồn Giuse
   Cầu cho linh hồn Anna
Một người không đề tên xin lễ:
   Cầu cho linh hồn Anna
   Cầu cho linh hồn Maria
Bà Bích Trần xin lễ:
   Cầu cho L/H Micae Trương V. Phẫm vừa mới qua đời
   Cầu cho gia đình bình an
Chị Minh Thư xin lễ:
   Cầu cho L/H Micae Trương V. Phẫm vừa mới qua đời
   Cầu cho 2 linh hồn Maria
   Cầu cho gia đình bình an
   Cầu cho các đẳng linh hồn
   Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria
Anh Chị Hà & Cơ xin lễ:
   Cầu cho linh hồn Anna
   Cầu cho linh hồn Maria
   Cầu cho linh hồn Gioan
   Cầu bình an cho gia đình
   Cầu cho các linh hồn
Gia đình Đủ Nguyễn xin lễ:
   Cầu cho L/H Micae Trương V. Phẫm
Anh Chị Long & Vân xin lễ:
   Cho L/H Micae Trương Phẫm
   Cho L/H Anna Lâm Vân
   Cầu bình an cho gia đình
Anh Chị Huy & Hương xin lễ:
   Cho L/H Micae Trương V. Phẫm vừa mới qua đời
Anh Chị Triển & Trang xin lễ:
   Cầu cho linh hồn Micae
   Cầu cho linh hồn Phero
Anh Chị Hậu & Linh xin lễ:
   Cho L/H Anna Lâm Thúy Vân
   Xin cho gia đình bình an
   Cầu cho L/H Micae Trương Phẫm
Anh Chi Lai Phi xin lễ:
   Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ
   Cầu cho gia đình bình an
Ông Cố Đinh Thưởng xin lễ:
   Cầu cho L/H Micae Trương Phẫm
   Cầu cho Chị Thủy sớm khỏe mạnh & bình an
Cô Phén-Thủy xin lễ cho các linh hồn:
   Ambrose Nguyễn Phước Lành
   Anna Trần Kim Hoàn
   Maria Nguyễn Thị Thanh Xuân
   Simon Quách Phén
Anh Chi Minh & Dung xin lễ:
   Cầu cho linh hồn Đa Minh
   Cầu cho gia đình bình an
Một người không đề tên xin lễ cho:
   Một người bạn sớm được bình phục & bình an
   Cầu bình an cho gia đình & Tạ ơn
Hội Legio xin lễ cầu cho:
   L/H Micae Trương Phẫm
   2 L/H Maria & 3 L/H Giuse
Anh Chị Tuấn & Chi xin lễ:
   Cầu cho L/H Micae Trương Văn Phẫm
   Cầu cho L/H Micae Trương Văn Phẫm
   Cầu cho L/H Micae Trương Văn Phẫm
   Cầu cho L/H Micae Trương Văn Phẫm
Anh Chị Hưởng & Quy xin lễ:
   Cầu cho L/H Teresa 50 ngày
   Cầu cho L/H Luca-Matta
   Cầu cho các đẳng linh hồn
   Cầu cho gia đình bình an

Sinh Hoạt Cộng Đoàn:
Xin quý ông bà anh chị em quan tâm chia sẽ phần tài chính của mình cho Giáo Xứ trong việc xây dựng hội trường mới của giáo xứ.  Xin quý vị gởi bản cam kết đóng góp về văn phòng giáo xứ sớm nhất có thể để công trình xây cất được tiến hành tốt đẹp.  Nếu quý vị có thắc mắc gì xin liên lạc cô Thảo Trương để được hướng dẫn thêm.

Tiền Giỏ Tuần qua:
Ngân Phiếu:          59.00
Phong bì:           1086.00     
Tổng cộng:        1145.00

Giáo Hội kêu gọi chúng ta đóng góp 5%  mức thu nhập của chúng ta cho công việc chung của Giáo Xứ, xin quý vị rộng tay chia sẻ lại những ơn lành và quà tặng mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta vào việc xây dựng nhà Chúa. Xin Chúa chúc lành cho sự nhiệt tâm của quý vị.