Cha Chánh Xứ:  Fr. Rich Adam
Ban Hội Đồng Thường Vụ & Mục Vụ CDCGMMT


Trưởng Ban Đại Diện:   Anh Ngô Triển          
Nội Vụ:  Anh Lê Sơn                                          
Ngoại Vụ:  Ông Đinh Bàn                                
Thư Ký:  Cô Trương Thảo                              
Ban Phụng Vụ:  Anh Nguyễn Thanh Hùng  
Ca Đoàn:   Ông Nguyễn Ngữ                           
Trật Tự:   Anh Henry Hồng                             
Ban Ẩm Thực: Chị Nguyễn Thị Liên                             
Tài Chánh/Thủ Quỹ:    Chị Nguyễn Kathy                    

               
 
VIETNAMESE COMMUNITY CONTACTS

Community Representative
Trien Ngo: trienmartinngo@yahoo.com
or 563-355-4905

Parish Office Assistant
Lien Truong davsacredheartviet@gmail.com or 563-324-3257

 
 CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – NĂM B
April 22, 2018


Chúa Nhật Muc Tử Tốt Lành – Chúa Nhật IV Phục Sinh này chúng ta tiếp tục suy niệm về ý nghĩa Phục Sinh.  Đây cũng là ngày Cầu Nguyện Thế Giới cho Ơn Gọi.   Hôm nay, chúng ta vui mừng Chúa sống lại như một Mục Tử Tốt Lành hy sinh cuộc sống của mình cho đàng chiên của Ngài.  Linh mục phụ trách giáo xứ được gọi là mục sư vì từ mục sư có nghĩa là người chăn chiên của Chúa Giêsu Kitô.  Là người chăn chiên, mục sư dẫn dắt, nuôi dưỡng, an ủi, sữa chữa, và bảo vệ chiên của Chúa trong giáo xứ.  Các Kitô hữu thời cựu ước nhìn Chúa Giêsu như một giấc mơ có được Muc Tử Tốt Lành của người Do Thái thành thực tế.   Họ cũng mong muốn bao gồm Dân Ngoại làm một phần của đàng chiên của Chúa. 

Ngày Cầu Nguyện Thế Giới cho Ơn Gọi:  Trong Chúa Nhật Mục Tử Tốt Lành này Đức Giáo Phanxicô yêu cầu toàn giáo hội cầu nguyện cho ơn gọi.   Chúng ta hãy cầu nguyện cho trái tim của mọi người nam nữ khắp nơi mở rộng cho kế hoạch của Chúa, hãy khuyến khích đồng hành giáo dân cầu nguyện, mở lời khuyên khích giới trẻ, thanh thiếu niên, và dành nhiều nổ lực lâu dài trong việc dẩn dắt đến ơn gọi.  Có rất nhiều tài nguyên để nghiên cứu cho điều này qua trang mạng  http:// www.usccb.org/beliefs-and-teachings/vocations/worldday-of-prayer-for-vocations.cfm

HỘI NGHỊ ĐIA PHƯƠNG - CHÚA LÀ SỰ SỐNG.   Xin mời tất cả đến dự một trong những hội nghị lớn nhất trong Hoa Kỳ,   Cuộc hội nghị này được tổ chức tại hội trường Well Fargo, Des Moines, quý vị sẽ nghe các thuyết trình viên cao đẳng thế giới, sẽ dự Thánh lễ với hàng ngàn người,  nghe Hòa Giải, lấp đầy tâm trí với nhạc và cảm ghiệm tâm hồn mình mừng vui!
Thứ Bảy, ngày 29 tháng Chín, 2018 – 8 giờ sáng đến 9 giờ 30 tối
Chủ Nhật, ngày 30 tháng Chín, 2018 – 8 giờ sáng đến 1 giờ 30 chiều

Diễn thuyết viên bao gồm Đức Hồng Y Thomas Christopher Collins, Đức Giám Mục Robert Barron, Đức Giám Mục Robert Pates và rất nhiều diễn thuyết viên Công giáo nổi tiếng nữa.   Xin để dành ngày này vì sẽ có nhiều  thông tin sắp đến!     

Bản đá:  Ông George Moore sáng kiến chúng ta đã bỏ ra tài năng để tạo nên các bộ để ly, tách và thánh giá làm bằng bảng đá lấy từ trường học củ của Thánh Tâm để làm kỷ niệm với một giá rất thấp.  $5 cho một bản để ly lớn, $10 một bộ để để tách nhỏ, hay $15 cho một cây Thập Giá!  Sẽ có sẳn sàng để mua sau Thánh Lễ cuối tuần này và tuần tới nếu quý vị muốn.   Dĩ nhiên mọi thu nhập sẽ được bỏ vào quỷ bảo trì Trung Tâm Hội Trường Giáo Phận!!

Người ta nói rằng mỗi mục sư cần phải có sáu tuần lễ nghỉ hè hàng năm, vì ông ta thật là một mục tử rất tốt, và người xứng đáng hưởng việc đó; và nếu ông ta không là một mục tử tốt thì giáo dân của ông phải chịu đựng.  Đúng không??

Tôi mong mọi người có một tuần lễ tuyệt vời!! Cha Sở Rich

Ý Lễ: 

Anh Chị Sơn & Anh:
   Xin lễ Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ
   Cầu cho L/H Vicente
   Cầu cho L/H Maria và Teresa
   Cầu cho các đẳng linh hồn
Anh Nguyễn Phi:
   Cầu cho L/H Maria Nguyễn Thi Ngân Hà
Anh Chi Thành & Liên:
   Tạ ơn Chúa và Mẹ
   Cầu cho L/H Phaolô
   Cầu cho 6 L/H Anna
Cầu cho gia đình bình an
   Anh Chị Khánh & Oanh :
   Xin Lễ cho các linh hồn
   Xin Lễ cho linh hồn Phaolô
Bà Kế:
   Cầu cho L/H Maria Lý Hoa
   Tạ ơn Thánh Martin, Cha Trương Bữu Diệp
   Cầu cho gia đình được bình an
Một người không đề tên:
   Cầu cho L/H Gioan Baotixita
   Cầu cho L/H Anna
Chi Minh Thư:
   Cầu cho các linh hồn
   Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ
   Cầu bình an cho gia đình
   Cầu bình an nơi làm việc
Một người không đề tên:
   Xin lễ Tạ Ơn
Một người không đề tên:
   Cầu cho linh hồn Antôn
   Cầu cho linh hồn Antôn
Một người không đề tên:
   Cầu cho gia đình bình an, mạnh khỏe
   Tạ ơn Chúa & Đức Mẹ
Trịnh & Chu và các bạn:
   Cầu cho L/H Maria Lý Hoa mới qua đời
   Cầu cho L/H Maria Lý Hoa mới qua đời
   Cầu cho L/H Maria Lý Hoa mới qua đời
   Cầu cho L/H Maria Lý Hoa mới qua đời
   Cầu cho L/H Maria Lý Hoa mới qua đời
   Cầu cho L/H Maria Lý Hoa mới qua đời
   Cầu cho L/H Maria Lý Hoa mới qua đời
   Cầu cho L/H Maria Lý Hoa mới qua đời
   Cầu cho L/H Maria Lý Hoa mới qua đời
   Cầu cho L/H Maria Lý Hoa mới qua đời
   Cầu cho L/H Maria Lý Hoa mới qua đời
   Cầu cho L/H Maria Lý Hoa mới qua đời
   Cầu cho L/H Maria Lý Hoa mới qua đời
   Cầu cho L/H Maria Lý Hoa mới qua đời
   Cầu cho L/H Maria Lý Hoa mới qua đời
Gia đình Hiếu Nguyễn:
   Cầu cho L/H Gioan Maria Hà Thi Hỷ Thước
   Cầu cho các L/H Nội, Ngoại
   Cầu bình an cho gia đình
   Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ
Anh Chị Tuấn & Chi:
   Cầu cho L/H Maria Hồ Thị Trong mới qua đời tại Mỹ
   Cầu cho L/H Anna Ng. Thi Khen mới qua đời tại VN
   Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ
   Cầu cho gia đình được bình an

Bí Tích Sức Dầu Bệnh Nhân Và Rước Mình Thánh Chúa Tại Nhà:
Quý Vị nào có người thân đang đau yếu cần được rước Mình Thánh Chúa tại nhà hoặc muốn lãnh nhận Bí Tích Sức Dầu Thánh xin liên lạc ông Đinh Bàn (563-639-3213). 

Sinh Hoạt Cộng Đoàn:
Xin quý ông bà anh chị em quan tâm chia sẽ phần tài chính của mình cho Giáo Xứ trong việc xây dựng hội trường mới của giáo xứ.  Xin quý vị gởi bản cam kết đóng góp về văn phòng giáo xứ sớm nhất có thể để công trình xây cất được tiến hành tốt đẹp.  Nếu quý vị có thắc mắc gì xin liên lạc cô Thảo Trương để được hướng dẫn thêm.

Tiền Giỏ Tuần qua:
Ngân Phiếu:         94.00
Phong bì:            988.00     
Tổng cộng:       1082.00

Giáo Hội kêu gọi chúng ta đóng góp 5%  mức thu nhập của chúng ta cho công việc chung của Giáo Xứ, xin quý vị rộng tay chia sẻ lại những ơn lành và quà tặng mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta vào việc xây dựng nhà Chúa. Xin Chúa chúc lành cho sự nhiệt tâm của quý vị.